mbogroenlogo

Loopbaanonderzoek onder mbo groen gediplomeerden

Nieuwsbrief 9, september 2015

 

17 jaar zicht op mbo groen gediplomeerden

In het kader van macrodoelmatigheid wordt steeds meer op cijfers over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt gestuurd. Een goede duiding van die cijfers wordt daardoor nog belangrijker. KBA doet dit door cijfers in perspectief te plaatsen van meerjarig intrede- en loopbaanonderzoek onder mbo groen gediplomeerden.

Eerder dit jaar is een trendbrochure verschenen waarin over een lange tijdreeks onder meer de intredeposities van mbo groen gediplomeerden met die van de overige mbo sectoren zijn vergeleken.

De nieuwste publicatie bouwt hierop voort. Voor het eerst is de meerjarige ontwikkeling van het aantal mbo groen gediplomeerden naar opleidingsrichting, niveau, leerweg en in vergelijking met andere mbo sectoren en hun aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt intredewerkloosheid en aansluiting naar niveau en richting in kaart gebracht. De rapportage fungeert met het sec beschrijven van ontwikkelingen in de periode 1998-2014 vooral als naslagwerk maar levert ook een aantal interessante inzichten op!

 

btgroen

Het aantal mbo groen gediplomeerden is in de laatste 15 jaren sterk gegroeid met een gestage afname van het aandeel op niveau-3, een toename van het aandeel vrouwen en een toename op niveau-1 (althans tot 2012, recente cijfers tonen een zeer sterke daling van het aantal studenten op dit niveau).

Het mbo groen heeft in vergelijking met andere mbo sectoren een relatief groot aandeel gediplomeerden op niveau-1.

btgroen

De krimp bij de opleidingsrichtingen Productiedieren en Plantenteelt is de laatste tien jaren gestabiliseerd. De opleidingen bieden door de jaren heen een goed arbeidsmarktperspectief gezien de lage werkloosheid en goede aansluiting naar niveau en richting. Om de vraag naar gekwalificeerd personeel in de primaire agrarische sectoren goed te vervullen zijn er echter nog te weinig recent gediplomeerden. Het goede arbeidsmarktperspectief an sich blijkt nog onvoldoende reden voor jongeren om een keuze voor deze opleidingen te maken.

btgroen

Andere opleidingsrichtingen in het domein van Dier en Plant zijn populairder geworden. Bij Dierverzorging, Dier recreatie, sport en gezelschap en Paraveterinaire ondersteuning/Dierenartsassistent heeft een sterke groei plaatsgevonden, die echter niet in de pas loopt met de vraag op de arbeidsmarkt. De intredewerkloosheid onder gediplomeerden Dierverzorging en Dier recreatie, sport en gezelschap is over het algemeen hoog en vanaf 2008 is ook het arbeidsmarktperspectief voor gediplomeerden Paraveterinaire ondersteuning /Dierenartsassistent slechter geworden. Desondanks blijven de opleidingen onmiskenbaar populair, vooral onder meisjes. Kennelijk is voor een groot aantal studenten het arbeidsmarktperspectief niet doorslaggevend bij hun studiekeuze.

Ook het aantal gediplomeerden c.q. studenten bij de opleidingsrichtingen (Vers)handel, logistiek en transport en Groen, grond, infra is toegenomen. Het arbeidsmarktperspectief van deze richtingen is naar verhouding echter wel goed.

 

Meer weten?
Het rapport kunt u hier downloaden.
Kijk ook eens op de website www.mbogroengediplomeerden.nl

Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met Annet Jager van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt.

 

Aan- en afmelden
Kent u anderen die ook interesse hebben in deze e-mail nieuwsbrief? Aan- of afmelden kan met een e-mail aan nieuwsbrief@mbogroengediplomeerden.nl