mbogroenlogo

Loopbaanonderzoek onder mbo groen gediplomeerden

Nieuwsbrief 10, oktober 2015

 

Recent verschenen: “Intredeposities van mbo'ers groen in 2014”

Dit rapport is het vijfde rapport in een reeks over de intredeposities van mbo’ers groen anderhalf jaar na diplomering. Het beschrijft de ontwikkeling van intredeposities in de afgelopen vijf jaren, in meer detail die in 2014 en hoe deze zich verhouden tot de situatie van mbo’ers van andere sectoren. Daarnaast komen onderwijsbestemmingen van doorstudeerders en het oordeel van betrokkenen over de door hen gevolgde mbo groen opleiding aan bod.

Enkele conclusies van het recent verschenen onderzoek geven wij u hier:

 

btgroen

Effecten van de economische crisis zijn nog steeds zichtbaar. De intredewerkloosheid is de laatste jaren tot en met 2014 toegenomen. Het arbeidsmarktperspectief van degenen met werk is vooral de laatste twee onderzoekjaren verminderd; men heeft minder vaak een vaste aanstelling, een lager salaris en er sprake van een daling van het gemiddelde beroepsniveau.

btgroen

Het mbo groen heeft een fors aandeel niveau 1 gediplomeerden. Het is een groep met verhoudingsgewijs minder vaak werk op eigen niveau en daar ligt de verklaring voor het verschil in arbeidsmarktperspectief tussen mbo groen en het overige mbo. Gecorrigeerd voor niveau 1 is de verticale match voor niveaus 2,3 en 4 van mbo groen namelijk vergelijkbaar met mbo techniek en economie maar lager dan die van mbo zorg en welzijn. Overigens laat het meerjarige loopbaanonderzoek zien dat de verticale match van de mbo’ers groen niveau 1 in twee jaar na intrede sterk stijgt.

btgroen

Er bestaan duidelijke verschillen tussen de opleidingsrichtingen. De primaire agrarische opleidingen – Productiedieren en Plantenteelt – bieden door de jaren heen een goed arbeidsmarktperspectief: lage werkloosheid en een goede aansluiting naar niveau en richting. Het goede perspectief leidt echter niet tot een grotere instroom in de opleidingen.

Een omgekeerd beeld is zichtbaar bij Dierverzorging en Dier recreatie, sport en gezelschap. De opleidingen zijn onmiskenbaar populair, maar er is hoge werkloosheid onder gediplomeerden en werkenden hebben verhoudingsgewijs een minder goede aansluiting naar niveau en richting.

Het maakt duidelijk dat jongeren om andere redenen dan - alleen - het arbeidsmarktperspectief voor een opleiding kiezen.

btgroen

Mbo groen gediplomeerden zijn toegewijd aan en tevreden met hun opleidingskeuze.

Ondanks verslechterde intredeposities zijn zij de afgelopen jaren niet negatiever geworden over diverse aspecten van hun intredefunctie en de aansluiting tussen de gevolgde opleiding en hun werk. Tevens is men niet minder tevreden geworden over de genoten opleiding. Het grootste deel van de mbo’ers groen zou namelijk voor de zelfde opleiding kiezen als zij opnieuw voor de keuze stonden. Bovendien is de waardering van mbo groen gediplomeerden over diverse aspecten van hun gevolgde opleiding - zoals de kwaliteit van de opleiding, examens, leraren, faciliteiten - de laatste vier jaren over het algemeen weinig veranderd.

Meer weten?
Het rapport kunt u hier downloaden.
Kijk ook eens op de website www.mbogroengediplomeerden.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik Keppels of Annet Jager van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt.

Aan- en afmelden
Kent u anderen die ook interesse hebben in deze e-mail nieuwsbrief? Aan- of afmelden kan met een e-mail aan nieuwsbrief@mbogroengediplomeerden.nl