VOEDSEL
DIER
PLANT
BLOEMEN / GROENE DETAILHANDEL
GROENE RUIMTE EN MILIEU
In dit omvangrijke en unieke onderzoek worden verschillende groepen mbo groen gediplomeerden voor langere tijd gevolgd. Op verschillende momenten na hun diplomering krijgen ze een aantal vragen voorgelegd over hun loopbaan waarmee antwoord wordt gegeven op vragen als:
Vinden ze een baan? Kiezen ze voor een baan in een groene sector? Hoe vaak wordt er van baan gewisseld? Vertrekken ze uit de groene wereld, komen ze weer terug? Kiezen ze een vervolgopleiding? In het groen of juist niet? Wat is de betekenis van een vervolgopleiding in het hbo voor de loopbaan? Hebben ze andere vormen van scholing gedaan na diplomering op het mbo?

Meetmomenten
Het eerste meetmoment is 1½ jaar na diplomering. We noemen dat de intredepositie. De intredepositie geeft aan wat de mbo groen gediplomeerde op dat moment doet: hij of zij werkt,  is werkloos, doet een vervolgopleiding of doet iets anders. Mbo groen gediplomeerden geven daarnaast ook hun mening over hun voltooide opleiding en de aansluiting met hun werk of vervolgopleiding.
Dezelfde groep wordt circa 3½, 5 en 10 jaar na diplomering opnieuw benaderd met vragen over hun verdere loopbaanontwikkeling. Deze metingen vallen onder de noemer loopbanen.
Zo ontstaat een beeld van loopbanen en perspectieven van mbo groen gediplomeerden.
 
Cohorten
De eerste groep mbo groen gediplomeerden waarvan de loopbanen worden gevolgd (cohort genoemd), is gediplomeerd in 2009, de tweede in 2010 en de derde in 2011. In dit onderzoek worden ook de cohorten onderling vergeleken, wat ook weer interessante informatie oplevert.

Onder Cohortonderzoek leest u meer over de uitkomsten en kunt u tot nu toe opgeleverde rapporten downloaden.
Cohortonderzoek

Meer loopbaanonderzoekRapport: Intredeposities mbo'ers groen in 2014

Trendrapportage: 17 jaar zicht op mbo groen gediplomeerden

Groen in perspectief! Trendbrochure: mbo groen gediplomeerden door de jaren heen