VOEDSEL
DIER
PLANT
BLOEMEN / GROENE DETAILHANDEL
GROENE RUIMTE EN MILIEU
Groen in perspectief! Trendbrochure mbo groen gediplomeerden

Groen in perspectief! Dat is de titel van deze trendbrochure (te printen als boekje).
Hierin plaatsen we uitkomsten van het loopbaanonderzoek mbo groen gediplomeerden in perspectief. We gaan in op de ontwikkeling van intredeposities over de afgelopen twintig jaar, laten zien hoe mbo groen het doet in vergelijking met ander mbo-sectoren (economie, techniek en zorg) én geven een beeld van de verdere loopbaanontwikkeling ná intrede op de arbeidsmarkt.
 
De trendbrochure levert belangrijke inzichten op.
Het leidt bijvoorbeeld tot nuancering van het beeld dat gediplomeerden mbo groen een minder goed arbeidsmarktperspectief hebben dan de rest van het mbo. De intredewerkloosheid is historisch gezien namelijk vergelijkbaar met die van mbo gediplomeerden techniek en zorg & welzijn en lager dan die van economie.
Voorts blijkt de verhoudingsgewijs minder goede aansluiting tussen opleiding en functie qua niveau in ieder geval voor een deel te verklaren door het relatief grote aandeel niveau-1-gediplomeerden van het groene mbo. En juist bij deze groep sluiten de functies qua niveau (en richting) drieën-half jaar na diplomering beduidend beter aan op de gevolgde opleiding dan twee jaar daarvoor bij de intrede. Daarmee laat het loopbaanonderzoek zien dat het groene mbo in ieder geval haar deelnemers op dit niveau een goed handhaafperspectief op de arbeidsmarkt biedt.
 


Rapport: Intredeposities mbo'ers groen in 2014

Trendrapportage: 17 jaar zicht op mbo groen gediplomeerden

Groen in perspectief! Trendbrochure: mbo groen gediplomeerden door de jaren heen