VOEDSEL
DIER
PLANT
BLOEMEN / GROENE DETAILHANDEL
GROENE RUIMTE EN MILIEU
De loopbanen van cohort 2010 drie à vier jaar na afstuderen

De belangrijkste conclusies: 
 
Van de in 2010 gediplomeerde mbo’ers groen heeft in 2013 tweederde een betaalde baan. Eén op de vijf is dan (nog) bezig met een vervolgopleiding in voltijds verband.

De verdere economische neergang tussen 2011 en 2013 laat ook zijn sporen achter op de arbeidsmarkt voor mbo groen gediplomeerden. Van de in 2010 gediplomeerden behoort eind 2013 69% tot de beroepsbevolking, waarvan 13,9% werkloos is. In 2011 bedroeg de werkloosheid van dit cohort 6,1%.

Het aandeel mbo groen gediplomeerden dat in een groen domein werkzaam is, is gedaald van 84% in 2011 naar 76% in 2013. De meesten zijn werkzaam in de domeinen ‘Groene ruimte, natuur, milieu en recreatie’ (26%), ‘Gezelschapsdieren’ (14%) en ‘Productiedieren’ (11%).

Globaal beschouwd zijn de mbo groen gediplomeerden van 2010 op hetzelfde beroepsniveau werkzaam in 2013 als in 2011. De in het onderzoek aangeduide beroepsniveaus zijn echter behoorlijk grofmazig. Het onderzoek laat ook zien dat de match qua niveau tussen opleiding en functie in dezelfde periode is verbeterd. Kennelijk is op een fijnmaziger beroepsniveau toch sprake van upgrading en weten de werkenden zich als totale groep op te werken naar een gemiddeld iets hoger beroepsniveau.

Mbo groen gediplomeerden blijken in de eerste drieënhalf jaar van hun loopbaan weinig honkvast te zijn. 25% van de werkenden switcht in de eerste fase van de loopbaan van sector en 38% wisselt van branche. Er zijn vooralsnog geen duidelijke patronen herkenbaar in deze wisselingen.

De functies van werkenden sluiten drieënhalf jaar na afstuderen qua richting minder vaak aan op de gevolgde mbo groen opleiding dan anderhalf jaar na afstuderen. In ieder geval voor een deel is deze minder goede aansluiting niet noodgedwongen, maar het gevolg van het vinden van een (nog) leukere, uitdagender of anderszins als beter ervaren baan.

Tweederde tot driekwart van de werkenden werkt aan de eigen competentieontwikkeling. 30% heeft een vervolgopleiding gedaan of is daar nog mee bezig en ongeveer de helft heeft een cursus of bedrijfsopleiding gevolgd. 50 tot 60% van de werkgevers biedt de werkenden mogelijkheden voor loopbaan- en competentieontwikkeling. Zo’n 60% van de werkenden heeft het meest geleerd door ‘learning on the job’.

Het oordeel van mbo’ers groen over hun opleiding is in 2013 hetzelfde als in 2011. 70% geeft in zowel 2011 als 2013 aan dat ze achteraf gezien opnieuw dezelfde opleiding zouden volgen. Studerenden zijn hierover minder positief dan werkenden. De werkenden zijn daarentegen minder positief over de mate waarin de opleiding een goede basis biedt om te starten op de arbeidsmarkt. Ze ondervinden vooral een tekort aan kennis en vaardigheden op het gebied van vreemde talen, zelfstandig ondernemerschap en bedrijfsvoering. 


Rapport: Intredeposities mbo'ers groen in 2014

Trendrapportage: 17 jaar zicht op mbo groen gediplomeerden

Groen in perspectief! Trendbrochure: mbo groen gediplomeerden door de jaren heen